Web sitesi iletişim formuna eklenecek aydınlatma ve açık rıza metinleri

İletişim formunda kullanılması gereken aydınlatma metni:

Bu formdaki kişisel verileriniz VENA tarafından “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak talep/şikâyetlerinizin takibi ve gerektiğinde bu kapsamda iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz bu amaçla sınırlı olarak VENA’nın iştirak ve bağlı ortaklıklarına ve gerektiği takdirde ilgili iş ortaklarına aktarılabilmektedir.

KVK Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi Şirketimize iletebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için lütfen Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızı inceleyiniz.

Reklam/pazarlama faaliyetleri ve elektronik ticari iletiler gönderilmesi planlanıyorsa yukarıdaki aydınlatma metnine ek olarak kullanılması gereken aydınlatma ve açık rıza metni:

Aşağıdaki kutucuğu işaretlemeniz halinde kişisel verileriniz açık rızanıza dayalı olarak reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi ile ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenebilecek ve aktarılabilecektir.  Bu kapsamda tarafınıza tanıtım ve pazarlama amacıyla ticari elektronik iletiler de gönderilebilecektir.

Kişisel verilerimin Vena tarafından reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi ile ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmesine, bu amaçla sınırlı olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmasına; ayrıca tarafıma tanıtım ve pazarlama amacıyla duyuru ve bilgilendirmeler yapılması için ticari elektronik iletiler gönderilmesine onay veriyorum. (Not: İletişim formu bu açık rıza metni onaylanmadan da iletilebilmelidir. Onay, yalnızca pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve ticari iletiler gönderilebilmesi için gereklidir.)

ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ GÖNDERİMİ İÇİN ONAYINIZ

Bu metne onay vermeniz dahilinde onayınız, reddetme hakkınızı kullanıncaya kadar geçerli olacaktır. İstediğim her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafınızla iletişime geçilen her türlü vasıtayla onayınızı, elektronik, iletilerde belirtilen işlemi (red) yaparak “ticari elektronik iletişimi” durdurabilir ya da www.vena.com.tr’ye talebinizi ,iletişim bilgilerimi, gönderilen ticari iletiye ilişkin iletinin gönderildiği verileri belirterek ticari ileti gönderilmesini ücretsiz şekilde reddedebilir, durdurabilirsiniz.

Tarafıma ait olan iletişim adreslerine, Vena Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından doğrudan veya dolaylı olarak mal ve hizmetlerini tanıtmak veya tarafıma tanıtım ve pazarlama amacıyla duyuru ve bilgilendirmeler yapılması amacıyla elektronik iletişim araçları vasıtasıyla (SMS/MMS, kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, telefonla arama, bilgisayar, telefon, sosyal medya, internet, online reklam ağları) ticari elektronik ileti göndermesine ve tüm verilerimin hizmet sağlayıcının bilgi sisteminde tutulmasına, ve bu kapsamda kişisel verilerimin işlenmesine, ticari elektronik ileti içeriğini ve diğer kayıtları T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına sunmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca izin veriyorum. İşbu metni onaylamadan önce Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafıma aydınlatmanın yapıldığını, işlenen kişisel verilerimin neler olduğu, kişisel verilerimin işlenme amaçları, aktarılma amaçları ve aktarılan yer ile ilgili olarak bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR