KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

Aşağıdaki kutucuğu işaretlemeniz halinde kişisel verileriniz (ad/soyadı, doğum yeri, telefon numarası, adres bilgisi, e-posta adresi) “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metninde” ve aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde işlenebilecek ve Grup Şirketlerimize, yetkili kamu kurum/kuruluşlarına, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza aktarılabilecektir.

 

İşbu Açık Rıza metninde onayıma sunulan kişisel veri işleme faaliyeti ile ilgili olarak veri sorumlusu “VENA” tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” ile bilgilendirildiğimi kabul ederim. Kişisel verilerimin VENA tarafından Açık Rızama dayalı metinde belirtilen ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve sair mevzuat çerçevesinde işlenmesine,  bu amaçla sınırlı olarak Grup Şirketlerimize, yetkili kamu kurum/kuruluşlarına, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza aktarılmasına; onay veriyorum.